Eigen bijdrage/eigen risico



De eigenbijdrage voor semi-/orthopedische schoenen 2018 is bekend.

Eigen bijdrage is het bedrag wat u bij moet betalen op b.v. orthopedische schoenen en semi-orthopedische schoenen.
Dit is een door de overheid een vastgesteld bedrag, voor 2018 is dit voor volwassenen € 138.00 (was 2017 €135.00) en onder de 16 jaar is dit € 69.00 (was 2017 € 67.50)

Eigen Risico
is minimaal €385,00 (u kunt dit zelf hoger maken, dan is de premie lager) dit geldt op alle produkten uit de basisverzekering met uitzondering van de huisarts.
Orthopedische schoenen, Semi-orthopedische schoenen,OVAC, pro-/orthese worden vergoed vanuit de basisverzekering en tellen dus mee voor het openstaand eigen risico.

Steunzolen daar integen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering raadpleeg uw verzekering voor uw vergoeding of klik hier.