privacy

 

Privacy verklaring

 

Dit privacy statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoongegevens we binnen Van Wijk Voet & Zorg over u, als onze client, verzamelen en hoe we deze verwerken.


Welke persoongegevens verwerken wij?

We kunnen de volgende persoongegevens van u verwerken: naw gegevens, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, BSN nummer, verzekerdennummer, bankrekeningnummer en uw emailadres. Daarnaast verwerken wij van u ook bijzondere persoonsgegevens, namellijk een diagnose en medische indicaties.


Wat doen we met uw persoonsgegevens?

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij om een passende voorziening voor u te bepalen, produceren, leveren en vervolgens te declareren bij de instelling die dit voor u vergoedt (indien van toepassing) Deze gegevens leggen we vast in een fysiek en digitaal clientdossier. De bewaartermijn van onze clientendossiers is 10 jaar na levering van de laatste voorziening.


In een aantal gevallen moeten we uw gegevens registreren om te voldoen aan een wettelijke verpllichting:

  • Onze verplichting uw identiteit vast te stellen in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoongegevens in de zorg.
  • Onze verplichting uw BSN nummer te controleren en verwerken in onze administratie in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoongegevens in de zorg.
  • Onze verplichting om een controle op uw verzekeringsrecht uit te voeren in het kader van de Regeling zorgverzekering.
  • Onze verplichting om een clientdossier bij te houden in het kader van de Regeling Zorgverzekering.
  • Onze verplichting om uw clientdossier te delen met de zorgverzekeraar indien zij een materiele controle uitvoeren in het kader van de Regeling Zorgverzekering.


Verder willen we graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Om dit te monitoren nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij staat het u vrij uw naam op het klanttevredenheidformulier in te vullen. Mocht u hiervoor kiezen, nemen wij mogelijk contact met u op om eventuele verbeterpunten met u te bespreken. Daarnaast maken wij gebruik van een klachtenformulier. Ook hierbij kunt u ervoor kiezen uw gegevens op het klachtenformulier te registreren. Kiest u hiervoor dan zullen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. We bewaren uw klanttevredenheids- en klachten formulieren als onderdeel van uw clientdossier. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens op onzze website, het klanttevredenheidsformulier en het klachtenformulier vragen wij u om toestemming.


Bezoekt u wel een onze wesite?

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij zowel actief als passief een aantal gegevens van u. We vragen u om toestemming voor het verzamelen van deze gegevens. De gegevens worden niet langer strikt noodzakelijk gebruikt met een maximum van 1 jaar.


Contactformulier

Op onze contactpaginais het voor u mogelijk om middels een contactformulier actief uw gegevens aan ons te verstrekken: Het gaat hierbij om uw naw gegevens, telefoonnummer en emailadres. Wij gebruiken deze informatie om naar aanleiding van uw bericht contact met u op te kunnen nemen.


Nieuwsbrief

Op onze website kunt u aangeven of u wel of niet onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij verwerken een aan- en/of afmelding voor onze nieuwsbrief binnen 1 week na ontvangst van uw wijziging.


Cookies

Van Wijk Voet & Zorg maakt gebruikt van functionele en analytische cookies op haar website. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze website goed te laten functioneren. Het gaat om kleine bestanden die naar de browser van de gebruiker worden gestuurd en op de pc van de gebruiker worden opgeslagen. Dergelijke cookies onthouden de persoonlijke voorkeuren van u als gebruiker. Het doel hiervan is om de website gebruiksvriendelijker te maken.


Analytische cookies zijn tacking cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop gebruikers gebruikmaken van (onderdelen) van onze website, zodat Van Wijk Voet & Zorg de website kan verbeteren zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen onze gebruikers interessant en belangrijk vinden.


Conform de wet zijn beide type cookies vrijgesteld va nde voorafgaandelijke toestemming van de gebruiker. De website van Van Wijk Voet & Zorg is zodaning ingericht, dat deze cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.


Hoe gaat Van Wijk Voet & Zorg om met mijn persoongegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus, zeker omdat wij gegevens verwerken die betrekking hebben op uw gezondheid. Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk binnen onze organisatie en worden middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Dit besteden wij uit aan een externe gekwalificeerde partij. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.


Met wie worden mijn persoongegevens gedeeld?

Wij verstrekken uw persoongegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk of toegestaan is voor de uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden buiten de EU.


Soms kan het noodzakelijk zijn voor uw behandeling dat wij gegevens over u delen met collegazorgaanbieders. We doen dit allen met zorgaanbieders waar u een behandelrelatie mee heeft of beoogd. In alle andere gevallen zullen wij u vooraf expliciet om toestemming vragen.


Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld dat er besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.


Welke privacy rechten heeft u?

  • U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
  • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken naar u of een door u genoemde derde te sturen.
  • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoongegevens.


U kunt beroep doen op bovenstaande privicy rechten door een e-mail met uw verzoek te sturen naar info@vanwijkvoetenzorg.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op uw verzoek. Wel is het zo dat wij als organisatie wettelijk verplicht zijn een aantal gegevens te verwerken, waardoor het mogelijk niet toegestaan is om bepaalde gegevens te verwijderen. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.


Waar kan ik terecht als ik een klacht of vragen heb met betrekking tot mijn privacy?

Wanneer u vragen heeft over deze privacy statement, de verwerking van uw persoongegevens of een klacht wilt indienen, kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor : 078-6137133. Daarnaast kunt u uw vragen, opmerkingen en klachten stellen aan onze contactpersoon gegevensbescherming, per mail naar info@vanwijkvoetenzorg.nl of schrijftelijk naar onderstaand adres. Kijk ook op onze website voor onze klachtenprocedure.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Van Wijk Voet & Zorg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Binnen onze organisatie is de heer J.G.W. van Wijk aangesteld als contactpersoon gegevensbescherming.Contactgegevens


Van Wijk Voet & Zorg

Dalontstraat 35

3316 GD Dordrecht

T. 078-617133


Aanmeetpunt Albert Schweitzer Ziekenhuis

Albert Schweitzerplaats 35

3318 AT Dordrecht.


Contactpersoon gegevensbescherming de heer J.G.W. van Wijk.


AVG • Privacy Statement • 12-04-2019


Actueel

Eigen bijdrage 2023

De eigen bijdrage voor (semi-) orthopedische schoenen. 
Voor volwassenen boven 16 jaar: € 126,00 
Voor kinderen onder de 16 jaar: € 63,00 
Eigen risico: € 385,00

 

Lees meer

Zorgverzekeraars

Van Wijk Voet & Zorg heeft contracten met alle verzekeraars. Wij helpen u met vragen over uw eigen bijdrage, vergoedingen in het algemeen of hoe een product aangevraagd moet worden.

 

Lees meer

Secosol inlegzolen

De oplossing voor ESD goedgekeurde supplementen voor veiligheidsschoenen. De Secosol inlegzolen worden door ons geproduceerd volgens een voorgeschreven procedure en materialen.

 

Lees meer

Diabetes

Het is zeker bij diabetes belangrijk dat u uw voeten goed verzorgt en checkt om problemen te voorkomen. Door diabetes kunnen bloedvaatjes en zenuwen beschadigd raken.

 

Lees meer

Corona update

Wij zijn geopend op onze normale openingstijden, echter werken wij alleen op afspraak volgens de corona richtlijnen. U kunt via onze afsprakenlijn een afspraak maken op de locaties.

 

Lees meer

Privacy statement

Dit privacy statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoongegevens we binnen Van Wijk Voet & Zorg over u verzamelen en hoe we deze verwerken.

 

Lees meer

Contact aanvraag

Heeft u vragen, wilt u contact opnemen met Van Wijk Voet & Zorg of wilt u informatie opvragen, vul dan het contactformulier in.

* verplichte velden

Onze spreekuren zijn uitsluitend op afspraak, zodat wij uw voetprobleem alle aandacht kunnen gegeven. In al onze vestigingen bieden wij een compleet leveringspakket: van steunzolen tot volledig op maat gemaakte schoenen.

Van Wijk Voet & Zorg

voor een passende oplossing   •   copyright © 2024